Sexuálna výchova, strašiak alebo ochranca?

Autor: argumenty | 15.3.2014 o 13:24 | (upravené 15.3.2014 o 13:34) Karma článku: 16,38 | Prečítané:  7260x

V poslednom čase sa stretávame so silnejúcim odporom časti laickej verejnosti so všetkým, čo súvisí so sexuálnou výchovou. Pozrime sa preto spolu, o čom sa bavíme a čoho sa niektorí a niektoré z nás obávajú. Čo to je tá "veku primeraná sexuálna výchova"? Ako sa dá robiť prevencia proti zneužívaniu detí vo veku 0 až 4 rokov alebo v predškolskom zariadení? Čo je jej úlohou a cieľom?

Tie cudzie a pre deti nezrozumiteľné slová, ako je sex, masturbácia a mnohé iné, sa predsa nesmú a nemajú používať priamo pred deťmi. Tak ako sa to celé vyučuje? Na toto sa správne opýtal aj jeden veľký odporca sexuálnej výchovy vo svojom publikovanom texte. Požičiam si teda jeho otázky, za ktoré mu úprimne ďakujem, aj keď sú naformulované štvavo, a odpovedám na ne.

Akým spôsobom chce WHO, aby boli deti vo veku 0-4 rokov informované o rannodetskej masturbácii a potešení sa z dotýkania vlastného tela?

Učitelia nebudú a nesmú deťom vo veku 0 - 4 roky, ba dokonca ani starším až po pubertu a adolescenciu, vysvetľovať, čo je to detská masturbácia (tie slová nikdy nepoužijú, sú to odborné slová, ktorým by tieto deti nemali šancu porozumieť). Učitelia si deti neposadia do kruhu a nebudú im robiť žiadne prednášky na túto tému. Pointou a podstatou metodiky je pripraviť učiteľov a rodičov na to, že keď niečo také (detskú masturbáciu) spozorujú u detí, ktoré to bežne robia, aby nereagovali prehnane emocionálne alebo odmietavo, hystericky alebo trestajúco. Rovnako nesmú reagovať nevhodne takým spôsobom, ktorý by mohol dieťa traumatizovať a tak mu skomplikovať vzťah k vlastnému telu, neskoršie k vlastnému pohlaviu a vlastnej sexualite. Cieľom príručiek sexuálnej výchovy je pomôcť rodičom alebo učiteľom vhodnými slovami a vetami zrozumiteľnými aj pre deti do 4 rokov vysvetliť, že to, čo akurát robia, je síce príjemné, no patrí to medzi tie veci, ktoré sa nepatrí robiť niekde na verejnosti, kde to vidia iní ľudia. Sú to citlivé veci, ktoré im nesmie robiť ani nikto iný okrem nich samých. Ani ich najbližší, tí, čo ich majú radi a dôverujú im. A keby sa ich niekto dotýkal tak, že by sa im to nepáčilo a nebolo to príjemné, tak že to majú hneď povedať niekomu dospelému, komu dôverujú. Rodič alebo učiteľ im aj povie to, že majú hneď tomu človeku povedať, že sa im to nepáči, a že chcú, aby hneď prestal. Metodiky odporúčajú rôzne interaktívne pomôcky, ktoré pomáhajú toto malým deťom pochopiť hravou a zrozumiteľnou formou. Krásnym príkladom sú knižočky a omaľovánky s názvom: „Pusinky nie  sú na rozkaz" a „Dotyky nie sú na rozkaz". Tieto rozhodne rodičom a učiteľom detí v predškolskom veku odporúčam.

Foto: SME - TOMÁŠ BENEDIKOVIČ a Aspekt

Aká je spojitosť medzi zvýšením sebavedomia dieťaťa a informovaním o rannodetskej masturbácii ešte pred vekom 4 roky?

Spojitosť je taká, že mnohé deti, ktoré boli pri tejto, im bežnej činnosti "prichytené" nepoučeným rodičom alebo učiteľom, zažili často ťažkú traumu z jeho neprimeranej, nevhodnej a traumatizujúcej reakcie. Či už to pol krik, zákazy, trest, alebo neprimerané odmietnutie, túto traumu si deti často nesú dlhé roky, niekedy až celý život. Poškodzuje to ich sebavedomie, vzťahy k vlastnému telu a sexualite, a mnohokrát to znemožňuje nadviazať aj zmysluplný dlhodobý partnerský vzťah založený na vzájomnej úcte, dôvere a láske. Rizikom takto traumatizovaných ľudí je buď asexualita, alebo práve naopak, neprimeraná telesná sexuálna aktivita. Videli ste film „Nymfomanka I." a „Nymfomanka II."? Tak to môže byť ono.

Akým spôsobom mám informovať dieťa o práve objavovať rodové identity? Ktorou z tých 50 mám začať? A ako mu ich priblížiť?

Nijako, kým sa samo nepýta. Ak sa opýta, keď napríklad zistí, že kamarát v škôlke alebo škole má dve mamy, máme mu povedať, že aj tak to môže byť, že niekto má mamu a otca, niekto len mamu alebo len otca, a niekto má dve mamy alebo dvoch otcov. Nič viac, nič menej. Cieľom toho vysvetľovania je len to, aby sa predchádzalo trom veciam. Prvá z nich je, aby deti z úplných rodín nešikanovali deti z rodín neúplných, alebo iné deti z rodín, kde dieťa má dvoch rovnakopohlavných rodičov. Druhým dôvodom je, aby dieťa, ktoré žije v neúplnej alebo gejsko/lesbickej rodine, sa dieťa necítilo divné, iné a menejcenné. Aby sa netrápilo „inakosťou" svojej rodiny. A aby, ak sa predsa len samo stretne so šikanou, vedelo, ako postupovať a komu to má povedať. Tretí dôvod je prevencia proti internalizovanej homofóbii. Čiže ak si dieťa začne uvedomovať v období puberty svoju odlišnosť sexuálnej orientácie, aby sa netrápilo, aby si neubližovalo, ale aby svoje pochybnosti a zmätok riešilo konštruktívne s rodičmi či odborníkom. A sexuálna výchova má pripraviť aj rodičov a učiteľov, ako reagovať, ak s týmto za nimi dieťa s dôverou príde.

Ako sa má inforomovať povedzme dvojročné dieťa o práve žiť v bezpečí a byť chránené?

Dvojročné nijako ale troj a viac ročné určite. Deťom hovoríme o tom, že nikto, ani dospelý človek, ani blízky človek, ani iné dieťa mu nesmie ubližovať, spôsobovať bolesť, strach alebo iné nepríjemné veci a pocity, ktoré sa mu nepáčia. Dieťa učíme, že ak sa tak stane, nech nám hneď o tom povie. Aj keby to niekto označil za tajomstvo, vysvetľujeme deťom, že také tajomstvo neplatí.

Iní ľudia sa aj pýtajú:

Prečo chceme zavádzať sexuálnu výchovu do škôl, prečo sa nespoliehame na prirodzenú výchovu rodičov v rodinách?

No je to z toho istého dôvodu, prečo sú školy ako také. Dnešní rodičia nemajú čas a ani potrebnú kvalifikáciu, aby vzdelávali svoje deti sami a vo všetkom. Týka sa to matematiky, dejepisu a aj sexuálnej výchovy. Neznamená to, že rodina a rodičia do tohto procesu nepatria. Naopak, rodičia by mali byť toho súčasťou. Škola však má sprostredkovať dieťaťu minimálne štandardy, základné informácie nutné k zdravému vývinu osobnosti dieťaťa.  Tí rodičia, ktorí sa chcú zapojiť, majú veľa možností, ako so školou spolupracovať. Podobne ako keď píšu s deťmi domáce úlohy z matematiky. Stále tu ale máme veľmi veľkú skupinu rodičov, ktorí to nemôžu alebo nechcú robiť. (rovnako, ako s tou matikou). Preto tu vždy bude škola a škôlka a metodické príručky. Dnešný problém však je, že na správne fungovanie v oblasti prevencií - a celkovo v oblasti sexuálnej výchovy - nie sú dostatočne pripravení ani všetci učitelia a učiteľky. Mnohí nemajú také výcviky, aký absolvovala moja mama. Preto EU a SR chcú stanoviť jednotné odporúčania, zdroje, metodiky a vzdelávanie učiteľov v tejto oblasti. A bohužiaľ, keďže nežijeme v tom ideálnom svete, často práve v rodinách samých deti zažívajú sexuálne zneužívanie, týranie, zanedbávanie a iné neduhy, pred ktorými ich má chrániť (aj) sexuálna výchova. Dôkazom tejto potreby je aj táto aktuálna vlna nepochopenia a neodborného odporu voči sexuálnej výchove. To všetko, čo tu teraz pracne píšem, by už dávno mal vedieť každý a každá z nás, kto prešiel štandardným vzdelaním tak, ako si možno pamätáme vybrané slová, alebo vieme vypočítať rovnicu o jednej neznámej. Mali by sme to vedieť, lebo sme to mali sami zažiť. Ako to, že sme tým neprešli? Kde vo výchovnovzdelávacom procese sa stala chyba?

Foto:HSP

„Reklama" na masturbáciu

Tá kampaň je zlá a deti poškodzujúca. Ja som sa o tom, čo je masturbácia, tiež dozvedel nie najvhodnejším spôsobom. Dodnes si to pamätám, lebo to tiež bolo vtedy pre mňa traumatizujúce, no určite nie až tak, ako to môže spôsobiť tento billboard. Ja som sa o masturbácii dozvedel v piatom ročníku na základnej škole. Mali sme triednickú hodinu s triednou súdružkou učiteľkou Máriou Jesenskou. Nebolo veľmi čo riešiť, tak sa nás zrazu opýtala (v triede s asi 27 deťmi, chlapcami aj dievčatami): „No čo chalani, vy už chodíte kade tade poza bučky a brány, a naťahujete si tie malé pipíky?" Netušil som o čom vraví, no zahanbilo ma, že sa pýta niečo o mojom „pipíku". Dodnes si pamätám ten pocit, ako sa červenám. Potom som sa samozrejme popýtal staršieho kamaráta. Bola to všeobecne zlá učiteľka (mám pedagogické vzdelanie, tak dnes to viem posúdiť), a to, čo urobila, dnes spadá do kategórie sexuálneho obťažovania, keďže sme boli mladiství, tak aj do kategórie sexuálneho zneužitia. Malo to ten istý efekt, ako keby nás nútila pozerať na porno, ba bolo to horšie v tom, že sa to týkalo priamo nás osobne.

Táto kampaň môže deti poškodiť ešte viac ako môj zážitok. Ona sama je dôkazom nutnosti primeranej sexuálnej výchovy a širšej informovanosti o tejto oblasti. Táto zlá a ešte aj škaredá „reklama" na masturbáciu sa objavila popri slovenských cestách, školách a ihriskách na očiach všetkým deťom. Vraví sa, že cesta do pekla je dláždená dobrými úmyslami. Toto je presne ten príklad. Kampaň je deštruktívna a nebezpečná. Má presne opačný efekt, aký bol cieľ jej stále neznámych zadávateľov. Takto to vyzerá, keď sa do odbornej témy miešajú neodborníci s veľkým finančným rozpočtom. Kampaň priamo poškodzuje deti viacerými spôsobmi. Jeden z nich trefne a výstižne popísala jedna mamička v tomto blogu hneď prvý deň zverejnenia kampane. Pre nepripravených rodičov môže byť naozaj ťažké už čítajúcim deťom vysvetliť, o čo sa jedná tak, aby ich netraumatizovali, a aby to deti pochopili. Ešte horšie je, že okolo tých billboardov chodia staršie deti, ktoré už vedia, čo je masturbácia. Tie vždy radi zneistia tie menšie deti, že či to už robia, či vedia, čo to je, a „náležite ich poučia". Tak sa to dialo aj doteraz, no bolo to len na základe toho, ak to nejakého škodoradostníka, alebo dieťa, ktoré obťažuje či šikanuje iné dieťa, napadlo. Prípadne sa náhodne chlapci chvastali, či to už robia alebo nie. Bolo to založené na náhode. Teraz im to denne niekoľkokrát pripomenú tieto reklamy. Keby sa to dalo zmerať, vek a percento masturbujúcich detí a mládeže pred touto kampaňou, a po nej, dám obe ruky do ohňa, že ten vek pôjde dole a % masturbujúcich detí prudko stúpne. Téma „detská masturbácia" bude viac súčasťou obťažovania sa detí v školách a súčasťou šikany. „Gratulujem" tvorcom a zadávateľom. Vlastne niet zač gratulovať ani v úvodzovkách. Je to naozaj zlé, kruté a ubližujúce, deti poškodzujúce. Dúfam, že tie plagáty rýchlo niečím prelepia, lebo čím dlhšie budú deťom na očiach, tým to napácha väčšie škody na mnohých deťoch. Je to podobné, ako keď deti vystavíte pornografickému materiálu. Je to, ako keď chlapec ukradne otcovi porno časopis a donesie ho do školy. Som veľmi zvedavý, kto sa k tomuto zverstvu prihlási. Každopádne som si istý, že Slováci budú v najbližších rokoch najviac masturbujúci národ na svete. Ak sa vám zdajú moje slová prehnané, opýtajte sa nejakého psychiatra, psychológa alebo detského psychológa vo vašom okolí.

Čo naozaj vadí odporcom sexuálnej výchovy? Prečo sú schopní takýchto krajných „riešení" ako je spomínaný billboard?

Teraz nemyslím všetkých tých, čo sa kade tade, vo virtuálnom priestore vyjadrujú proti vymyslenej „predčasnej sexualizácii detí", alebo proti „nej" bojujú posielaním nenávistných mailov „cez kopirák" na úrady a ministerstvá. Chápem ich, lebo keby ozaj hrozila predčasná sexualizácia detí systémom, robil by som sám presne to isté (len nie cez ten kopirák). Ona ale nehrozí, je to presne naopak. Každému a každej z nás, čo sa v téme vyznáme, nám ide jedine o ochranu detí. Ide nám o ochranu pred zneužívaním, ochranu pred šikanou, pred sexuálnym vykorisťovaním. My nie sme za to, aby dievčatá chodili na potraty, naopak, chceme interupciám predchádzať. Tak potom čo sa tu deje?

Deje sa tu to, že vás mnohé a mnohých niekto oklamal, niekto, komu veríte a je pre vás autoritou. Sú to určite ľudia prepojení s RKC a mnohí konzervatívni kresťanskí politici. Sú to vodcovia kresťanských a konzervatívnych spolkov a združení. Väčšina z nich toto všetko, čo som tu napísal, vie. Nemyslím si, že by toto nevedel Ján Čarnogurský alebo Anna Záborská, či pán Hrušovský a mnohí ďalší z nich. Myslím, že to vie aj Aliancia za rodinu alebo pani Tutková. Myslím, že nie sú všetci hlúpi. „Len" zneužívajú svoju moc, svoju autoritu, aby sa zapáčili pohlavárom z RKC. Im nevadí sexuálna výchova ako taká, vadia im len niektoré jej časti, a svojou kampaňou, do ktorej väčšinu z vás nečestne zatiahli a vmanipulovali vás, ako sa hovorí, „vylievajú z vaničky vodu aj s dieťaťom". Čo im teda skutočne vadí? Majú predsudky a sú bigotní v tom, že nechcú, aby sa vo výučbe objavili nasledovné veci:

  • To, že ak má dieťa dve mamy, alebo dvoch otcov, že je to OK, a deti si pre to nemajú ubližovať, alebo sa trápiť.
  • To, že byť gejom alebo lesbou je OK, a deti si pre to nemajú ubližovať, alebo sa trápiť.
  • To, že pred pohlavnými chorobami sa dá chrániť okrem zdržanlivosti aj kondómom.
  • To, že je zdravé poznať sexuálneho partnera pred svadbou aj telesne, aby ste vedeli, že si vyhovujete aj po tejto stránke, kým uzavriete manželstvo na celý život.
  • To, že žena má právo, a často krát je to pre ňu aj zdraviu prospešné, používať hormonálnu antikoncepciu.
  • To, že žena má právo rozhodovať osvojom tele.
  • To, že žena by mala predchádzať s partnerom nechcenému tehotenstvu, no ak sa tak stane, tak síce poslednou a najmenej vhodnou, no predsa, alternatívou, je aj ísť na bezpečnú interrupciu.

Našlo by sa ešte niekoľko vecí, čo im skutočne vadí, no toto sú tie základné, ktoré určite sú súčasťou modernej, na vedeckých základoch postavenej, sexuálnej výchove. Nie je v tom nič iné. Toto sú tie skutočné dôvody.

Títo ľudia takto ohrozujú deti. Sú to takí ľudia, čo ženám, ktoré doma ich muž dlhodobo týra, vravia, že to ony sú si na vine, že je to ich kríž a že ony sa majú zmeniť a zlepšiť, alebo vydržať. Sú to ľudia, čo zľahčujú alebo skrývajú sexuálne zneužívanie v rímskokatolíckej cirkvi. Sú to tí istí, čo tvrdia, že homosexuáli si zaslúžia AIDS ako trest Boží za ich hriešny život, ignorujúc fakt, že AIDS je rozšírený hlavne v chudobnej Afrike, nie medzi gejmi, ale medzi celou populáciou vrátane malých detí. A tým ešte tvrdia, že použiť kondóm na ochranu je smrteľný hriech. Tí, čo chcú zachraňovať nenarodené deti, ale vraždy, mučenie a doživotné tresty len za to, že niekto niekoho označí za geja, tie im nevadia.

Čo nám hrozí, ak sadneme „na lep" týmto klamárom a zablokujeme, zakážeme sexuálnu výchovu v školách?

Hrozí nám to, čo sa už aj deje, no hrozí, že sa to bude ešte zhoršovať. Hrozí nám že otec bude celé roky sexuálne zneužívať svoje deti, a ony si budú myslieť, že to tak má byť. Hrozí nám, že tieto deti sa nebudú vedieť brániť a nikomu to ani nepovedia, dokonca ani ak sa to aj stane mimo ich rodiny. Hrozí nám, že niektorí muži si budú myslieť, že si so ženami a deťmi môžu robiť, čo sa im zachce. Hrozí nám, že prípady násilia na ženách porastú a niektorí budú tvrdiť, že si za to tie ženy môžu samé. Hrozí nám, že ďalšie a ďalšie deti budú stále trpieť v škole šikanou, obťažovaním a niektoré dokonca spáchajú samovraždu. Hrozí nám, že muži budú ženy viac a viac znásilňovať. Hrozí nám, že stúpne počet neplánovaných a nechcených potratov a ak ich zakážu, tak aj potratov „na čierno", pri ktorých ženy umierajú. A hrozí nám, že naše deti dostanú v škole len tie informácie, často skreslené alebo ich poškodzujúce, ktoré schvália ľudia plní predsudkov, ktorým vadí už len to, že žena sa odvážila rozviesť so svojim mužom. Hrozí nám temnota známa zo stredoveku a z niektorých vyobrazení pekelného utrpenia.

Prosím preto v mene zachovania zdravia všetkých detí, naučme sa kritickému mysleniu a prestaňme šíriť bludy, fámy, predsudky a mýty, hoaxy a iné blbosti.

Prosím, prestaňte hatať sexuálnu výchovu. Je veľmi dôležitá a potrebná, je prospešná a má nás chrániť. Má nám pomôcť žiť lepší život. Tak prosím, milí čitatelia a čitateľky tohto dosť dlhého textu, prestaňte veriť všetkým nelogickým konšpiračným teóriám. Alebo aspoň si ich preverujte, tie šokujúce správy skôr, ako im uveríte. Skôr, ako ich budete ďalej šíriť, ako nákazlivú infekciu a vystrašíte iných ľudí, ktorí dôverujú práve vám. Dobrý návod, ako si takéto fámy a mýty preveriť, nájdete napríklad v tomto texte.

Všetkým vám za to ďakujem.

Dušan Veselovský

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Drucker predstavil tím, je v ňom Cséfalvayová aj Fedor

V tíme je aj bývalý šéf zdravotnej poisťovne Miroslav Kočan.


Už ste čítali?